Informacione

22 shtator 2015
Mbrojtja e diplomave.
1. Në datën 05 TETOR 2015, ora 900, në Departamentin ...  

16 korrik 2015
Informacione te rendesishme
Në datën 22 Korrik 2015, ora 900, në Departamentin e ...  

2 korrik 2015
Provimi i formimit per Programin e Studimit Bachelor ne "Inxhinieri Gjeoinformatike"
Studentet e programit te studimit Bachelor ne "Inxhinieri Gjeoinformatike" te ...  

30 Prill 2015
Fituesit e vendit te dyte te 'Microsoft Imagine Cup' - tre studente nga Gjeoinformatika.
Me date 22 Prill 2015 Microsoft Albania ne bashkepunim me ...  

24 Prill 2015
Congress of Balkan Geophysical Society (BGS). Submit your abstract.
We are honored to invite you to submit abstracts for ...  

16 Prill 2014
Kongresi i XX Gjeologjik Karpato-Ballkanik (CBGA 2014)
Kongresi i XX Gjeologjik Karpato-Ballkanik (CBGA 2014) me mbi ...  

1 2 3 4 5   Faqja 5 / 5