Informacione

23/05/2017
FATURA MASTER PROFESIONAL VITI I PARE (KESTI I DYTE)
Bashkengjitur njoftimit do te gjeni ne format pdf, faturen per ...  

5 prill 2017
Sezoni i mbrojtjes se diplomave dhe provimit te formimit per studentet qe do te diplomohen ne sezonin "korrik 2017".
Sezoni i mbrojtjes se diplomave dhe provimit te formimit per ...  

7 mars 2017
DATAT E MBROJTJES SE DIPLOMAVE DHE PROVIMI I FORMIMIT.
1.Provimi i Formimit për Programin e Studimit Bachelor ne ...  

5 mars 2017
Kontrolli i dyte i diplomave prane grupit te gjeoinformatikes, dt. 7 mars 2017 ora 9.00.
Kontrolli i dyte i diplomave prane grupit te gjeoinformatikes do ...  

7 shkurt 2017
Fondi i Ekselences
Per te gjithe studentet, Ministria e Arsimit nxjerr njoftimin per ...  

3 shkurt 2016
Faturat e pageses se tarifave te shkollimit, sipas viteve dhe cikleve.
Faturat e pageses se tarifave te shkollimit, sipas viteve dhe ...  

31.10.2016
SEZONI I MBROJTJES SE DIPLOMAVE DHE PROVIMIT TE FORMIMIT DO TE ZHVILLOHET NGA DATA 13.03.2017 DERI NE DATEN 31.03.2017.
LAJMEROHEN STUDENTET QE DO TE DIPLOMOHEN NE SEZONIN “MARS 2017 ...  

12 tetor 2016
Listat e fituesve prane Fakultetit te Gjeologjise dhe Minierave per kater fushat e studimit.
Listat e fituesve prane Fakultetit te Gjeologjise dhe Minierave per ...  

4 tetor 2016
Kërkesat për personel akademik të ftuar, për vitin akademik 2016-2017.
Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave shpall kërkesat për personel ...  

27 shtator 2016
Mbrojtja e diplomave dhe provimi i formimit.
STUDENTET QE DO TE DIPLOMOHEN NE SEZONIN “TETOR 2016” SE ...  

1 2 3 4 5 6   Faqja 4 / 6