Informacione

29/01/2018
Orari i provimeve per sesionin dimer (2017-2018) ne Ciklet e Studimit: "Bachelor", "Master Profesional" dhe "Master Shkencor"
Orari i provimeve per sesionin dimer (2017-2018) ne Ciklet ...  

08/01/2018
FATURAT E SHKOLLIMIT/REGJISTRIMIT PER STUDENTET E DIPLOMAVE BACHELOR DHE MASTER
Bashkengjitur njoftimit do te gjeni ne format pdf, faturat per ...  

16/10/2017
ORARI MESIMOR I SEMESTRIT TE PARE (BACHELOR)
Fakulteti i Gjeologjise dhe i Minierave, publikon orarin mesimor te ...  

10/10/2017
Aplikimet për Programet e Studimeve të Ciklit të Dytë “Master Profesional” dhe “Master i Shkencave”.
Aplikimet për Programet e Studimeve të Ciklit të Dytë, “Master ...  

5/10/2017
NJOFTIM FAKULTETI I GJEOLOGJISË DHE I MINIERAVE SHPALL KONKURSIN PËR PEDAGOG TE FTUAR PËR VITIN AKADEMIK 2017- 2018
Kriteret për pedagog të ftuar për vitin akademik 2017-2018 ...  

25/09/2017
Kriteret për t'u pranuar në Programet e Studimit "Master Shkencor" & "Master Profesional", për vitin akademik 2017-2018.
Bashkengjitur po publikojme kuotat e propozuara nga FGJM dhe te ...  

20.07.2017
PROÇEDURAT E APLIKIMIT SI DHE PRANIMET NE FGJM
Dokumentacioni për proçedurat e aplikimit dhe pranimet në Fakultetin e ...  

20.07.2017
PROÇEDURAT E APLIKIMIT SI DHE PRANIMET NE FGJM
Dokumentacioni për proçedurat e aplikimit dhe pranimet në Fakultetin e ...  

15 korrik 2017
KALENDARI I MBROJTJES SË DIPLOMAVE DHE PROVIMIT TE FORMIMIT.
...  

6 korrik 2017
Provimi i formimit per Programin e Studimit Bachelor ne "Inxhinieri Gjeoinformatike".
Studentet e programit te studimit Bachelor ne "Inxhinieri Gjeoinformatike" te ...  

1 2 3 4 5 6   Faqja 3 / 6