Informacione

10-10-2018
Dokumentacioni që duhet të përmbajë dosja e kandidatit, që aplikon për herë të parë, për pedagog të ftuar, në Fakultetin e Gjeologjise dhe te Minierave.
Me posht ne format PDF, do te gjeni dokumentacionin që ...  

09-10-2018
Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave shpall kriteret për pedagogë të ftuar për vitin akademik 2018-2019.
Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave shpall kriteret për pedagogë ...  

02/10/2018
TECHNICAL WORKSHOP ON MARINE LITTER
Ne kuadër te Projektit “WELCOME - WatEr LandsCapes sustainability through reuse ...  

9/28/2018
KRITERET E PRANIMIT NË FAKULTETIN E GJEOLOGJISË DHE MINIERAVE CIKLI I DYTË I STUDIMEVE (MASTER I SHKENCAVE & MASTER PROFESIONAL) VITI AKADEMIK 2018-2019.
...  

9/28/2018
LAJMËRIM Shpallen aplikimet për Programet e Studimeve të Ciklit të Dytë, “Master Profesional” dhe “Master i Shkencave”.
Aplikimet për Programet e Studimeve të Ciklit të Dytë, “Master ...  

25-06-2018
WatEr LandsCapes sustainability through reuse of Marine littEr - Welcome/No. 192/ 1st call for standard projects
bashkëfinancuar nga Komisioni Evropian, në kuadër të Programit “Interreg IPA ...  

03/05/2018
I DASHUR STUDENT
Në përmbushje të detyrimeve që burojnë nga Ligj Nr. 80 ...  

03/05/2018
Faturat për tarifën e shkollimit dhe të regjistrimit, për vitet e para (Master Shkencor dhe Master Profesional)
Ne PDF shkarkoni faturat për tarifën e shkollimit dhe të ...  

09/03/2018
CEREMONIA E DIPLOMIMIT
Ditën e premte, datë 23.03.2018, ora 12:00 ...  

13/02/2018
NJOFTIM
LAJMËROHEN TË GJITHË STUDENTET E INTERESUAR SE KALENDARI I MBROJTJES ...  

1 2 3 4 5 6   Faqja 2 / 6