Vendim Rektorati për ndryshime në Strukturën Mësimore për vitin akademik 2018-2019

Vendim Rektorati për ndryshime në Strukturën Mësimore për vitin akademik 2018-2019