Fatura për tarifën e shkollimit, kësti i parë Master Profesional si dhe viti i pare Master Shkencor.

Fatura për tarifën e shkollimit, kësti i parë Master Profesional si dhe viti i pare Master Shkencor.