NJOFTIM PER STUDENTET TE CILET PERJASHTOHEN NGA TARIFA E SHOLLIMIT PER VITIN AKADEMIK 2018-2019

NJOFTIM PER DOKUMENTACIONIN QE DUHET TE SJELLIN STUDENTET PER PERJASHTIMIN NGA TARIFA E SHOLLIMIT 18-19