Dokumentacioni që duhet të përmbajë dosja e kandidatit, që aplikon për herë të parë, për pedagog të ftuar, në Fakultetin e Gjeologjise dhe te Minierave.

Me posht ne format PDF, do te gjeni dokumentacionin që duhet të përmbajë dosja e kandidatit, që aplikon për herë të parë, për pedagog të ftuar, në Fakultetin e Gjeologjise dhe te Minierave.