Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave shpall kriteret për pedagogë të ftuar për vitin akademik 2018-2019.

Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave shpall kriteret për pedagogë të ftuar për vitin akademik 2018-2019.

Bashkëlidhur do të gjeni në format pdf kriteret sipas Departamenteve përkatës.