LAJMËRIM Shpallen aplikimet për Programet e Studimeve të Ciklit të Dytë, “Master Profesional” dhe “Master i Shkencave”.

Aplikimet për Programet e Studimeve të Ciklit të Dytë, “Master Profesional” dhe “Master i Shkencave”, me kohë të plotë, do të bëhet prej datës 08.10.2018 deri më datën 12.10.2018, pranë Departamenteve të FGJM, prej orës 08:00 deri në orën 16:00. Kandidati duhet të paraqitet personalisht ose përmes një personi të autorizuar prej tij dhe dorëzon dokumentacionin e mëposhtëm: