Listat perfundimtare te fituesve prane Fakultetit te Gjeologjise dhe Minierave.

Listat perfundimtare te fituesve prane Fakultetit te Gjeologjise dhe Minierave per kater fushat e studimit:
- Inxhinieri Gjeoburimesh;
- Inxhinieri Gjeomjedis;
- Inxhinieri Gjeoinformatike;
- Inxhinieri Shkenca Toke;