fgjm.edu.al

Lajme

Hapet konkurimi per pranimin e kerkesave ne Shkollen e Doktorates “Gjeoshkencat, Burimet Natyrore dhe Mjedisi” ne Fakultetin e Gjeologjise dhe te Minierave.
Afati i pranimit te dosjeve eshte 18 – 29 Mars 2013. Me teper

Projekte

Aktivitete